Tag: “韦玄成字少翁”全文翻译

韦世康传文言文翻译 “韦玄成字少翁”全文翻译

55 Comments 907 Likes 1508 Views 80 Votes
韦世康传文言文翻译 “韦玄成字少翁”全文翻译 韦玄成传原文及翻译括号内为译文: 韦世康,京兆杜陵人也,世为关右著姓。(韦世康,京兆杜陵人,韦家世世代代都是关内的大姓。)幼而沉敏,有器度。(世康小时即沉稳敏捷,有器度。)年十岁,州辟主簿。(十岁,州里任他为主簿。)在魏,弱冠为直寝,封汉安县公,

“韦玄成字少翁”全文翻译韦玄成字少翁,以父任为郎,常侍骑。少好学,修父业,尤谦逊下士。出遇韦玄成字少翁,因为父亲而被任命为郎,经常随侍皇帝骑马出行。他年少时就好学,研习父亲致力的学问,特别谦逊,尊敬士人。外出时遇见知识渊博者步行,韦玄成就让仆人下去,而与智者一同坐车,送他一程。他接待他人,对贫贱的人越加敬重,因此名声

勉学解释和全文翻译,作品译文 从古以来的贤王圣帝,还需要勤奋学习,何况是普通百姓之人呢!这类事情遍见於经籍史书,我也不能一一列举,只举近代切要的,来启发提醒你们。士大夫的子弟,几岁以上,没有不受教育的,多的读到《礼记》、《左传》,少的也起码读了《毛

汉书 朱云传,全文翻译朱云 朱云,字游,鲁国人,后迁居平陵。年轻时交结轻捷豪健的侠客,藉助侠客报仇。他身高八尺多,容貌壮伟,以勇力闻名。四十岁时,才改变节操跟随博士白子友学习《周易》,又师从前将军萧望之学习《论语》,能够传承《周易》和《论语》。喜欢倜

文言文《冯奉世传》的翻译冯奉世字子明,上党郡潞县人,后来迁徙到杜陵。他的祖先冯亭,是韩国上党郡郡守。秦国攻打上党,堵住了太行山中的通道,韩国守卫不住,冯亭就把上党城献给赵国并且为之防守。赵国封冯亭为华阳君,和赵国大将赵括一起抵御秦国,在长平战死。冯氏

《汉书 冯奉世传》的原文和译文原文 冯奉世字子明,上党潞人也,徙杜陵。其先冯亭,为韩上党守。秦攻上党,绝太行道,韩不能守,冯亭乃入上党城守于赵。赵封冯亭为华阳君,与赵将括距秦,战死于长平。宗族由是分散,或留潞,或在赵。在赵者为官帅将,官帅将子为代相。及秦灭六

彭景直,瀛洲河间人,文言文翻译【原文】 彭景直,瀛州河间人,中宗景龙末,为太常博士。时献、昭、乾三陵皆日祭,景直上言:在礼,陵不日祭,宗庙有月祭,故王者设庙、祧、坛、墠,为亲疏多少之差。立七庙、一坛、一墠。曰考庙曰王考庙曰皇考庙曰显考庙皆月祭远庙为祧享尝乃止

文言文翻译 元行冲传《旧唐书·元行冲传》 【原文】 元行冲,河南人,后魏常山王素连之后也。少孤,为外祖司农卿韦机所养。博学多通,尤善音律及诂训之书。举进士,累转通事舍人,纳言狄仁杰甚重之。行冲性不阿顺,多进规诫,尝谓仁杰曰:“下之事上,亦犹蓄聚以自资

韦世康传文言文翻译括号内为译文: 韦世康,京兆杜陵人也,世为关右著姓。(韦世康,京兆杜陵人,韦家世世代代都是关内的大姓。)幼而沉敏,有器度。(世康小时即沉稳敏捷,有器度。)年十岁,州辟主簿。(十岁,州里任他为主簿。)在魏,弱冠为直寝,封汉安县公,

《旧唐书 李峤传》原文及翻译原文: 李峤,赵州赞皇人,隋内史侍郎元操从曾孙也。代为著姓,父镇恶,襄城令。峤早孤,事母以孝闻。为儿童时,梦有神人遗之双笔,自是渐有学业。弱冠举进士,累转监察御史。时岭南邕、严二州首领反叛,发兵讨击,高宗令峤往监军事。峤乃宣朝旨

404