Tag: 黍稷怎么读

彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇什么意思 黍稷怎么读

39 Comments 945 Likes 5443 Views 439 Votes
彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇什么意思 黍稷怎么读 彼黍离离彼稷之苗读音那儿的黍子茂又繁,那儿的高粱刚发苗。走上旧地脚步缓,心神不定愁难消。

彼黍离离,彼稷之苗具体意思那糜子一行行地排列,那高粱生出苗儿来。 1黍 :一种农作物,即糜子,子实去皮后叫黄米,有黏性,可以酿酒、做糕等; 2离离:庄家一行行排列的样子。 3稷 :谷子,一说高粱。 黍离”、“彼黍离离”,应是一种典型的比兴修辞。 表达了对国家昔盛今

“彼黍离离,彼稷之苗”的具体意思是什么?“彼黍离离,彼稷之苗”的具体意思是那糜子一行行地排列,那高粱生出苗儿来。 1、“彼黍离离”,是一种典型的比兴修辞。 2、表达了对国家昔盛今衰的痛惜伤感之情。 3、每读此诗,都会被吟唱者心中那股浓浓的忧郁哀怨所感染,一唱三叹的语式又让感伤的

黍稷怎么读黍稷的读音:[shǔ jì] 意思:古代主要农作物。亦泛指五谷。后因以“黍稷”为感叹古今兴亡之典。 一、稷的读音是:jì 二、汉字释义: 1 古代一种粮食作物,指粟或黍属。 2 古代以稷为百谷之长,因此帝王奉祀为谷神:社~(指国家)。 三、汉字结

"彼黍离离,彼稷之实"是什么意思? 那糜子一行行地排列,那高粱结出粒儿来。 【拼音】bǐ shǔ lí lí ,bǐ jì zhī shí 【出处】《黍离》《诗经·王风》 彼黍离离,彼稷之苗。 行迈靡靡,中心摇遥 知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。 悠悠苍天!此何人哉? 彼黍离离,彼稷之穗。 行迈

《黍离》的翻译黍离 彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇遥知我者,谓我心忧;不知我彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇遥知我者,谓我心忧,不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉!彼黍离离,彼稷之穗。行迈靡靡,中心如醉。知我者,谓我心忧,不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉!彼黍离离,彼稷之实。行迈靡靡,中

彼黍离离,彼稷之苗 表达了诗人的什么情感选自《诗经》中《黍离》(王风)是一首著名的忧时伤世的诗: 彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇遥知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉? 彼黍离离,彼稷之穗。行迈靡靡,中心如醉。知我者,谓我心忧;不知我者,谓我

“稷”的读音是什么? “稷”的读音是jì 释义:古代一种粮食作物,指粟或黍属;古代以稷为百谷之长,因此帝王奉祀为谷神 出处: 稷,齌也。五谷之长。——《说文》 黍稷无成。——《国语·晋语》。 彼黍离离,彼稷之苗。——《诗·王风·黍离》 桑竹垂余荫,菽稷时时艺。——陶潜《桃

彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇什么意思那儿的黍子茂又繁,那儿的高粱刚发苗。走上旧地脚步缓,心神不定愁难消。

黍稷XX的X怎么读黍稷 [shǔ jì] 1黍和稷。为古代主要农作物。亦泛指五谷。 2《诗·王风·黍离》:“彼黍离离,彼稷之苗。”后因以“黍稷”为感叹古今兴亡之典。

404