Tag: 初三下语文课外古诗词背诵带拼音

唐诗300首————带拼音 初三下语文课外古诗词背诵带拼音

31 Comments 404 Likes 4867 Views 672 Votes
唐诗300首————带拼音 初三下语文课外古诗词背诵带拼音 独酌杜牧带拼音sysuedu/poems/cc/f1htm (下面不少诗) 感遇之一 张九龄 兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。 欣欣此生意,自尔为佳节。 谁知林栖者,闻风坐相悦。 草木有本心,何求美人折? 感遇之二 张九龄 江南有丹橘,经冬犹绿林。 岂伊地气暖,自有

月下独酌拼音版月下独酌拼音版《yuè xià dú zhuó》《月下独酌》 zuò zhě:lǐ bái作者:李白huā jiān yī hú jiǔ,dú zhuó wú xiāng qīn 。花间一壶酒,独酌无相亲。 jǔ bēi yāo míng yuè,duì yǐng chéng sān rén 。举杯邀明月,对影成三人。 yuè jì bú jiě yǐn ,yǐng tú suí

杜牧的独酌诗词吧《独酌》 年代: 唐 作者: 杜牧 长空碧杳杳,万古一飞鸟。 生前酒伴闲,愁醉闲多少。 烟深隋家寺,殷叶暗相照。 独佩一壶游,秋毫泰山校 《郡斋独酌(黄州作)》 年代: 唐 作者: 杜牧 前年鬓生雪,今年须带霜。 时节序鳞次,古今同雁行。 甘英穷

月下独韵拼音版月下独韵拼音版yuè xià dú zhuó 月下独酌 lǐ bái 李白 huā jiān yī hú jiǔ,dú zhuó wú xiāng qīn 。 花间一壶酒,独酌无相亲。 jǔ bēi yāo míng yuè,duì yǐng chéng sān rén 。 举杯邀明月,对影成三人。 yuè jì bú jiě yǐn ,yǐng tú suí wǒ shēn 。 月既不

独钓无相亲古诗带拼音独钓无相亲古诗带拼音《 yuè xià dú zhuó sì shǒu · qí yī 》 táng · lǐ bái huā jiān yī hú jiǔ , dú zhuó wú xiāng qīn 。 jǔ bēi yāo míng yuè , duì yǐng chéng sān rén 。 yuè jì bù jiě yǐn , yǐng tú suí wǒ shēn 。 zàn bàn yuè jiāng yǐng , xíng lè xū

初三下语文课外古诗词背诵带拼音课外古诗词 【从军行】(杨炯"唐)烽火照西京,心中自不平牙璋辞凤阙,铁骑绕龙城雪暗凋旗画,风多杂鼓声宁为百夫长,胜作一书生 【月下独酌】(李白 唐)花间一壶酒,独酌无相亲举杯邀明月,对影成三人月既不解饮,影徒随我身暂伴月将影,行乐须

致酒行 李贺 带注音致酒行 李贺时间:2015-02-03 来源:谜语大全|脑筋急转弯 作者:诗句大全 点击:71致酒行 李贺,是一首七言古诗,作者是唐代著名的诗人李贺,此诗主要借酒兴作诗,抒发诗人遭受迫害后的一种哀愤之情,下面是此诗的原文以及翻译赏析,欢迎大家参考阅

杜牧的《独酌》 窗外正风雪,拥炉开酒缸。 何如钓...勉强翻译一下吧:窗外正风雪交加,我独自对着火炉,小酌一番。此时的悠然之趣,比之秋江夜雨时,在钓船中听雨而眠,应该也差不多吧。译得很烂,因为诗到底是不能译得,不管是从古代语译成现代语还是从一种语言译作别的语言,信雅达只是种理想状

唐诗300首————带拼音sysuedu/poems/cc/f1htm (下面不少诗) 感遇之一 张九龄 兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。 欣欣此生意,自尔为佳节。 谁知林栖者,闻风坐相悦。 草木有本心,何求美人折? 感遇之二 张九龄 江南有丹橘,经冬犹绿林。 岂伊地气暖,自有

谁有《月下独酌》李白 整篇古诗的读音?这篇古诗的读音谁有?yuè xià dú zhuó zuò zhě:lǐ bái huā jiān yī hú jiǔ,dú zhuó wú xiāng qīn 。 jǔ bēi yāo míng yuè,duì yǐng chéng sān rén 。 yuè jì bú jiě yǐn ,yǐng tú suí wǒ shēn 。 zàn bàn yuè jiāng yǐng ,xíng lè xū jí chūn 。 wǒ gē yuè pái

404